sobota, 22 września 2012

tylko wytrwałością i pracą narody się bogacą...

"Niekorzystną sytuację na rynkach pracy w Europie wciąż potęguje kryzys gospodarczy. Wskaźnik stopy bezrobocia osób poniżej 25. roku życia utrzymuje się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie w porównaniu do wartości stopy bezrobocia wszystkich aktywnych zawodowo. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat, w maju 2012 roku w Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 5 517 mln osób, które nie ukończyły 25. roku życia. Stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wyniosła 22,7 proc."

To nie cytat z czarnowidztwa... a notka z (wp.pl)
PAN NIE JEST ZADOWOLONY...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz